Een boek over de Udense familie Van Oort

In dit boek is 400 jaar geschiedenis over de Udense familie Van Oort beschreven. Wie waren mijn voorouders, hoe leefden zij, waar woonden zij en hoe stonden ze maatschappelijk in het leven? Vragen die veelal beantwoord worden door de archieven in te duiken. Het besef dat mijn tak Van Oort bij ons gezinnetje (twee dochters) zou ophouden te bestaan, was voor mij een reden om op onderzoek uit te gaan. Het eind van het verhaal was immers al bekend! Het resultaat is dit boek met niet alleen de genealogie van de familie maar ook veel persoonlijke verhalen. (1e druk 2005).

Onze oudst bekende voorvader is Henricus Ariens Joannes (Van den Oort). (1600-1663) die in 1624 in Veghel huwt met Hillegonda Jacobus Mathias. Vanaf deze Henricus volgen we de stamreeks naar Franciscus van Oort. Hier hangt het voortbestaan van de familie Van Oort aan een zijden draadje. Uit het huwelijk van Franciscus met Petronella Bevers worden zes kinderen geboren, vijf meisjes en een zoon. Gelukkig zorgt zoon Willem voor een groot nageslacht met maar liefst vijftien kinderen.

Wilhelmus (Willem) van Oort (1853-1930) trouwt in 1876 met Johanna Petronella Bevers (1851-1915). Zij krijgen in de periode van 1877 tot 1893 vijftien kinderen. Dit gezin is hier te vinden. Alle verdere nakomelingen zijn vanwege privacy niet weergegeven.

Boek De Udense familie Van Oort – 400 jaar familiegeschiedenis